• Individuálna lekcia                     45 €
  • Predplatné 10 lekcií                    40 € 

  • Dvojica                                       30 € à osoba
  • Predplatné 10 lekcií                    25 € à osoba

  • Skupina (3 a viac osôb)             18 € à osoba
  • Predplatné 10 lekcií                     144 € (8 lekcií)

 

  • Pri predplatených stálych termínoch platí pravidlo odhlásenia lekcie min. 24 hod vopred. Neskoršie zrušenie lekcie alebo neodhlásená neúčasť je zaúčtovaná podľa platného cenníka.

  • Pre potreby práce s internetovým pripojením Vám radi poskytneme možnosť prihlásenia sa do našej Wi-Fi siete.

     

  • * Pre kurz neplatí pravidlo odhlásenia. Dve vymeškané lekcie je možné nahradiť  si v inom prebiehajúcom kurze.